LKA Latvijas Kultūras koledža

Latvijas Kultūras koledžā modernizē skatuves tehniskās iekārtas

 

2018. gada decembris

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (LKA LKK) – viena no pieredzes un tradīcijām bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā konkurētspējīgu, tirgus prasībām atbilstošu izglītību kultūras jomā. “Tā ir vislabākā vieta, kur studēt radošās industrijas”, tā viņi paši piesaka sevi.

Viena no LKA LKK studiju programmām ir Kultūras menedžeris ar visai daudzveidīgām iespējām izvēlēties specializāciju: sākot ar skatuves mākslām; foto un video producēšanu; tehnisko producēšanu; mediju producēšanu un beidzot ar mūzikas menedžmentu.

Pateicoties koledžas mācībspēku komandai, vēlmei iet kopsolī ar laiku un veiksmīgai sadarbībai ar nozares uzņēmējiem, koledža spēj darba tirgū piedāvāt speciālistus gan ar teorētiskām zināšanām vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu producēšanā un vadībā, gan ar praktiskām iemaņām mūsdienīgu tehnisko līdzekļu – skatuves konstrukciju, skaņas, gaismu iekārtu izvēlē un izmantošanas principos. Tostarp, ar zināšanām gaismu vadības sistēmu programmēšanā un apkalpošanā, koncertu un pasākumu apskaņošanā.

Atbalstot LKA LKK centienus, SGS Sistēmas piedalījās LKA LKK organizētajos iepirkumos un projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana” īstenošanā, kas tika finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem. SGS Sistēmas ieguva tiesības piegādāt skatuves apgaismojumu un profesionālo apskaņošanas tehniku.

SGS Sistēmas komanda ir gandarīta par iespēju līdzdarboties mūsdienīga mācību procesa materiāli tehniskās bāzes piegādē. Savukārt, koledžā studējošajiem tā ir unikāla iespēju apgūt un praksē novērtēt labāko, profesionāļu iecienītāko skatuves apgaismojumu un apskaņošanas tehnikas veiktspēju.

Uzstādītās iekārtas:

 • 4 x       Clay Paky Axcor Spot 300 – LED kustību efektstarmeši;
 • 6 x       Chauvet Rogue R2 Wash – LED kustību efektstarmeši;
 • 2 x       Swefog Duramax Intellahazer 1k8 – dūmu ģenerators;
 • 4 x       ClairBrothers kiT12i – akustiskās sistēmas;
 • 2 x       Clair Brothers kiT-Sub – akustiskās sistēmas;
 • 1 x       Clair Brothers PLM 12k44 – jaudas pastiprinātājs;
 • 1 x       Midas M32 – digitālā audio vadības pults;
 • 1 x       Midas DL 32 – ieeju/izeju bloks;
 • 2 x       Turbosound iQ12 – akustiskās sistēmas;
 • 1 x       Beyerdynamic TG 500 Set – bezvadu mikrofoni;  
 • 2 x       Tannoy AMS 8 DC – akustiskās sistēmas;
 • 1 x       Lab.Gruppen Lucia 240/2 – jaudas pastiprinātājs.

 

 

Gads2018