Instalācija

Ar jēdzienu «instalācija» mēs saprotam:

  • apgaismojuma sistēmas, audio sistēmas vai skatuves mašinērijas uzstādīšanu konkrētā telpā, vietā, objektā;
  • instalācija tiek veikta atbilstoši jau iepriekš izstrādātajam projektam, kas ir mūsu komandas speciālistu vai kāda cita projektētāja radīts;
  • instalācija ietver: kabeļu, mehānismu, iekārtu montāžu un uzstādīšanu, uzstādītās sistēmas pārbaudi un testēšanu.

Ja gaismas instalācijas ir vizuāls un estētisks baudījums acīm, tad audio sistēmu instalācijas uzdevums ir iegūt augstvērtīgu un kvalitatīvu mūzikas skanējumu, kas atbilst konkrētās vietas funkcionalitātei un uzdevumam.

Realizētie projekti