Projektēšana

Savas darbības laikā esam piedalījušies daudzu Latvijas sabiedrībai nozīmīgu kultūras un izklaides iestāžu, konferenču telpu būvniecības un ēku rekonstrukcijas procesā.

Dalība projektēšanā vienmēr ir izaicinājumu pilna – katrai ēkai, atbilstoši arhitekta idejai, ēkas specifikai, paredzētajām funkcijām un ieplānotajam budžetam ir jāatrod individuāls risinājums. Tas ir nepārtraukts darbs mijiedarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem, kas iesaistīti konkrētā projekta realizēšanā, ņemot vērā visus projekta aspektus un nosacījumus.

Mūsu komandas ieguldījums šādu komplicētu projektu gadījumā:

  • tehniskā projekta izstrāde skaņas, apgaismojuma sistēmām un skatuves mašinērijai;
  • atbilstošu iekārtu piedāvājums, tehnisko specifikāciju izstrāde, skatuves tehnoloģiju projekta pārbaude savietotajos plānos ar citām ēkas inženierkomunikācijām;
  • projekta realizācijas uzraudzība.

Realizētie projekti