Līvānu novada kultūras centrs

Līvānu novada kultūras centram jauns skatuves aprīkojums

 

2009. gada jūnijs

Līvānu novada kultūras centra ēka uzcelta 1973. gadā kā kinoteātris, bet laika gaitā ēka tika pielāgota kultūras nama vajadzībām. 2000. gadā vienlaicīgi ar Līvānu novadu tika izveidots arī Līvānu novada Kultūras centrs, kas apvienoja četras kultūras iestādes: bijušo pilsētas kultūras namu (tagadējais Līvānu novada Kultūras centrs), Rožupes kultūras namu, Zundānu tautas namu un Turku tautas namu. 2009. gadā Līvānu novada Kultūras centram tika pievienoti arī Jersikas tautas nams, Sutru kultūras nams un Rudzātu saieta nams.

Šobrīd Līvānu novada Kultūras centrā notiek aktīva tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbība, ar mērķi saglabāt tautas tradicionālo kultūru. Te notiek teātra izrādes un koncerti, tiek svinēti valsts svētki, latviešu vēsturiskās sadzīves tradīcijas un citi izklaides pasākumi.

2006. gadā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Kultūras centru slēgt uz renovāciju, kas ilga līdz 2009. gadam. Rekonstrukcijā piedalījās arī SGS Sistēmas. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai  gan ar vietējo pašvaldību, gan ģenerāluzņēmēju SIA Jēkabpils PMK, tika veikta jauna projekta izstrāde lielās zāles skatuves mehānismiem un gaismu tehnikai, kā rezultātā centrs tika aprīkots ar mūsdienīgu un multifunkcionālu aprīkojumu dažādu pasākumu veiksmīgai norisei. 

Līvānu novada Kultūras centrā tagad ir viena no lielākajām kultūras namu skatuvēm Latvijā. Tās izmērs ir 12 x 12 metri, augstums 13,5 metri.  Rekonstrukcijas laikā skatuve tika aprīkota ar 12 jaunām stangām (8 rokas vinčas ar celtspēju 250 kg, 4 elektriskās vinčas ar celtspēju 500 kg), kā arī ar elektroniski vadāmu priekškara mehānismu un jaunām skatuves drapērijām. 

Gaismu tehnikas galvenais uzdevums bija nodrošināt vietējo deju kolektīvu, koru un vokālo ansambļu, kā arī konferenču, svinīgu pasākumu, teātra viesizrāžu un citu notikumu veiksmīgu norisi, tāpēc tika nolemts sākt ar pamata apgaismojuma elementiem, kas nodrošinās vienmērīgu skatuves pārklājumu. Tika izveidota maksimāli elastīga gaismu koncepcija, ko iespējams ātri pielāgot mainīgiem apstākļiem un dažādai pasākumu specifikai. 
    
Uzstādītais aprīkojums:

 • 3 x Strand Lighting Wallrack 24 x 2.5 kW – jaudas regulatori;
 • 1 x MA Lighting grandMA Micro – gaismu vadības pults;
 • 1 x MA Lighting DMX Booster – DMX signāla sadalītājs;
 • 24 x Selecon Rama Fresnel  150  – freneļa lēcas starmeši;
 • 22 x Selecon Rama PC 150 – gludās lēcas starmeši;
 • 4 x Selecon Rama PC 175 – gludās lēcas starmeši;
 • 16 x Selecon Pacific 14-35 – profilējamie starmeši;
 • 4 x Selecon Aurora Cyc 4  – asimetriskie halogēnie starmeši;
 • 16 x DTS Par 64 Classic – PAR stameši;
 • 4 x Elektriski paceļamas skatuves stangas;
 • 8 x Mehāniski paceļamas skatuves stangas;
 • 1 x Elektriski vadāms priekškara mehānisms.
Gads2009