Krustpils kultūras nams

Skatuves tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Krustpils kultūras namā 

 

2011. gada novembris

Krustpils kultūras nama atvēršanas svētki tika svinēti 1959. gada 20. martā, un tā bija pirmā nozīmīgākā jaunceltne toreiz pastāvošajā Krustpils rajonā. 

1962. gadā apvienojoties Krustpilij un Jēkabpilij, kultūras nams tika pārsaukts par Jēkabpils rajona kultūras namu. Pašreizējais nosaukums ēkai tika dots 1999. gada 1. janvārī, kad toreizējais Jēkabpils rajona kultūras nams, kas atradās Jēkabpils rajona pakļautībā, juridiski tika nodots Jēkabpils pilsētai. Nosaukuma maiņa bija darbinieku iniciatīva, jo vārds Jēkabpils tika lietots pilsētas otras kultūras iestādes – Tautas nama nosaukumā. Kultūras nama ēka ir mājvieta arī bibliotēkai un kinoteātrim. 

Šobrīd Krustpils kultūras nams ir viena no lielākajām kultūras iestādēm ne tikai Jēkabpils novadā, bet arī visā reģionā. Kultūras nama kolektīvos un interešu grupās kopumā iesaistīti aptuveni 350 pašdarbnieku. Te tiek organizēti gan pilsētas, gan tradicionālo gadskārtu un bērnu svētki, notiek profesionālu mākslinieku viesizrādes un vieskoncerti, kā arī citi izklaides pasākumi. Krustpils kultūras nama pārziņā ir atrodas arī Krustpils saliņā izvietotā pilsētas brīvdabas estrāde.

2011. gadā notika Krustpils kultūras nama rekonstrukcija, kuras laikā tika labiekārtotas kultūras nama telpas un jaunu veidolu ieguva arī nama apkārtne, – tika ierīkots stāvlaukums un skvērs ar soliņiem. Renovācijas laikā tika uzstādītas arī jaunas skatuves tehnoloģiskās iekārtas – skatuves augšējā un apakšējā mašinērija, apskaņošanas sistēmas, skatuves apgaismojuma sistēmas, video projekcijas sistēma un skaņu ierakstu studijas aprīkojums. Šo darbu veikšanai, projekta ģenerāluzņēmējs SIA Jēkabpils PMK, par sadarbības partneri izvēlējās SGS Sistēmas. 

Lai kultūras nams spētu kvalitatīvi funkcionēt, vēl pirms iekārtu uzstādīšanas SGS Sistēmas tehniskais personāls veica pārrunas ar Krustpils kultūras nama darbiniekiem, lai pilnībā izprastu viņu vēlmes un ikdienas darba specifiku. Mērķis bija panākt, lai pēc renovācijas šis objekts kļūtu par vienu no reģiona funkcionālākajiem kultūras namiem, kur īpaša uzmanība ir pievērsta ikdienas darba atvieglošanai un kvalitātes uzlabošanai. Pušu kopdarba rezultātā tika radīts kultūras nama skatuves tehnoloģiju tehniskais projekts, kas arī tika realizēts.

Mūsdienu prasībām atbilstošā aprīkojuma uzstādīšanas darbi tika veikti sešu mēnešu laikā, kas ietvēra projekta izstrādi, esošo kabeļu līniju montāžu, skatuves augšējās mašinērijas uzstādīšanu un apskaņošanas, apgaismojuma un video tehnikas uzstādīšanu kultūras nama lielajā zālē, deju zālē, kino/mēģinājumu zālē un skaņu ierakstu studijā.

Izmantotais aprīkojums:

 • Turbosound  – akustiskās sistēmas un skatuves monitori;
 • MC² Audio – jaudas pastiprinātāji;
 • Midas – audio vadības pults;
 • Beyerdynamic – bezvadu un vadu mikrofoni;
 • MA Lighting – apgaismojuma vadības pults;
 • Strand Lighting – jaudas regulatori;
 • Selecon – skatuves starmeši;
 • Clay Paky – kustību efektstarmeši;
 • Hall Stage – skatuves augšējā mašinērija un priekškara mehānisms;
 • AluStage – mobilie skatuves podesti;
 • Cronenberg – ugunsdrošie skatuves audumi;
 • Mitsubishi – video projektori.
Gads2011