Ilūkstes novada estrāde

Koru podestu uzstādīšana Ilūkstes brīvdabas estrādē

 

2012. gada augusts

Ilūkstes brīvdabas estrāde šobrīd atzīta par vienu no labākajām akustiskajām estrādēm Latvijā, kas izceļas ar elegantu arhitektūru un funkcionālu plānojumu.

Kopš estrādes atklāsanas, te norisinājušies daudzi dažāda veida un mēroga pasākumi – gan koru un deju kolektīvu koncerti, gan zaļumballes, estrādes mūzikas koncerti, teātra izrādes u.c.

Jaunā Ilūkstes brīvdabas estrāde tika projektēta un izbūvēta 2012. gadā, un jau tā paša gada augustā tika nodota ekspluatācijā.

Estrādē ir 710 skatītāju sēdvietu, deju laukums paredzēts pieciem tautas deju rakstu apļiem. Kora podestūra paredzēta 200 kora dziedātāju vietām. Estrāde projektēta, iekļaujot to esošajā ainaviskajā vidē, saglabājot esošo reljefu, labiekārtojot ūdenstilpnes krastus, kā arī veicot teritorijas labiekārtošanu ar bruģētām ietvēm, gājēju tiltiņu, apstādījumiem un teritorijas apgaismojumu.

Līdzīgi kā jebkurai estrādei Latvijā, arī Ilūkstes brīvdabas estrādes viena no pamatvajadzībām bija koru podestu izbūve. Parasti koru podestūra ir stacionāra un nav izjaucama, kas ir traucējošs faktors cita veida pasākumu realizācijai, tāpēc projekta realizācijas gaitā tika pieņemt lēmums veidot kora podestus kā mobilas konstrukcijas, kas dod estrādes operatoram daudz plašākas iespējas skatuves laukuma izmantošanā.

SGS Sistēmas izveidoja mobilo podestu piedāvājumu, kas būtu daudzfunkcionāls un paredzēts ne tikai koru koncertu vajadzībām, bet tiktu izmantots arī cita veida un konfigurācijas skatuves modulēšanā dažāda veida pasākumiem.

Projekta ietvaros SGS Sistēmas piegādāja un uzstādīja kopumā četrdesmit četrus standarta izmēra (2 m x 1 m) mobilos podestus, desmit trapeces formas podestus, kas pilnībā atbilst Ilūkstes estrādes trapeces formai, kā arī skatuves pakāpienus. Skatuves podesti ir izgatavoti īpaši darbam brīvdabā, bet tos var arī izmantot iekštelpās.

Uzstādītais aprīkojums:

  • AluStage  – mobilie skatuves podesti.
Gads2012