SGS Sistēmas uzsāk sadarbību ar Latvijas Kultūras koledžu

Latvijas Kultūras koledža ir viena no pieredzes bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā izglītību 20 studiju programmās, tostarp programmā, kas izstrādāta kultūras menedžeru ar specializāciju gaismas dizainā, apmācībām.

Programmas uzdevums ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuriem ir teorētisko zināšanu kopums un praktiskas iemaņas gaismas dizaina pamatos, kā arī zināšanas gaismu tehnikas vadības sistēmās, to programmēšanā, apkalpošanā, kā arī visās ar nozari saistītajās jomās.

2015. gadā Latvijas Kultūras koledža parakstīja sadarbības līgumu ar SGS Sistēmas, kas pateicoties MA Lighting produktu ekskluzīvā pārstāvja statusam Latvijā, piegādās gaismas vadību sistēmas koledžas vajadzībām, un piedalīsies uz MA Lighting University programmas balstītu mācību projektu īstenošanā.

Šobrīd koledžas gaismas dizaina programmas studentiem studiju praksē ir iespēja iepazīt un izmantot MA Lighting gaismas vadības sistēmas MA Lighting on PC Command Wing, kas ceļ studiju procesa kvalitāti, sniedz studentiem praktiskas iemaņas, ļauj jau studiju laikā īstenot gaismas dizaina projektus, izmantojot Command Wing gaismas vadības sistēmas.

Topošo gaismas dizaina speciālistu mācību process tiek veidots un īstenots saskaņā ar mācību programmas MA Lighting University vadlīnijām, sadarbībā ar SGS Sistēmas speciālistiem.

Kā atzīst SGS Sistēmas vadītājs Normunds Eilands: «Esam ļoti gandarīti par to, ka beidzot arī Latvijā var iegūt profesionālo izglītību gaismas dizaina jomā, jo līdz šim visi nozarē strādājošie šo profesiju lielākoties bija spiesti apgūt pašmācības ceļā vai studējot ārzemēs. Pieprasījums pēc kvalificētiem gaismas dizaineriem un sistēmu inženieriem gan Latvijā, gan Eiropā ir liels, un zinošu speciālistu trūkums ir izjūtams ik uz soļa. Ar patiesu prieku un entuziasmu pieņēmām sadarbības piedāvājumu. Mēs vēlamies, lai izklaides nozarē ienāktu jauni, spējīgi profesionāļi, kuri nākotnē spēts attīstīt un celt nozares standartus. Uzskatām, ka mūsu iesaistīšanās topošo nozares speciālistu apmācībās ir mūsu pienākums.» 

Datums 06.10.2015