Audio iekārtu vadība

Mācības notiek lietotājiem ar dažādiem priekšzināšanu līmeņiem, grupās līdz 3 cilvēkiem, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram dalībniekam.

 

Midas Digital PRO sērijas lietotāja apmācības (pamatkurss)
1 diena

Kursa apmeklētājiem ir jābūt pamatzināšanām par audio sistēmām un miksēšanas tehnoloģijām. 

Kursa programma:

1. Analogās pultis – pamats digitālajām pultīm:

 • AUX/GROUP/MATRIX nozīme un izmantošana
 • PRE/POST nozīme un lietošana
 • analogās un digitālās pults līdzības un atšķirības

2. PRO sērijas sistēmas vispārīgs apskats.

3. PRO sērijas kontroles virsmas vadība un izvietojums:

 • piekļuves zonas
 • vadības zonas
 • ieejas/izejas
 • POP/VCA grupas
 • monitoru/PFL sekcija
 • B zona
 • Fader Flip/papildu navigācija

4. PRO Sērijas programmnodrošinājums un tā lietošana:

 • show failu veidošana un lietošana
 • sistēmas izvēlne
 • ieeju un izeju veidošana un adresēšana
 • POP/VCA/MUTE grupu veidošana, izmantošana
 • ieejas apstrādes iespējas
 • izejas apstrādes iespējas
 • EQ Rack
 • FX Rack
 • attālinātā vadība
Midas Digital PRO sērijas lietotāja apmācības (padziļinātais kurss)
1 diena

Kurss paredzēts apmeklētājiem, kuri ir apguvuši Midas Digital PRO lietotāja pamatkursu.

Kursa programma:

1. Midas Digital iekārtu klāsta apskats.

2. Vairāku iekārtu saslēgšana tīklā:

 • vairāku ieejas/izeju bloku savienošana tīklā;
 • vairāku vadības virsmu savienošana tīklā;
 • signālu adresēšana;
 • darbs audio tīklā;
 • latentuma menedžments.

3. Papildu vadības funkcijas:

 • SCENES labošana, numerācija, papildus funkcijas;
 • SHOW EDITOR iespējas un izmantošana;
 • PRESET MANAGER apskats un lietošana;
 • HARDWARE SAFE apskats un lietošana;
 • RECALL/STORE SCOPE apskats un lietošana;
 • MCA grupu veidošana, izmantošana;
 • definējamās lietotāja kontroles;
 • VIRTUAL SOUND CHECK izmantošana.

4. PRO Sērijas iekārtu diagnostika:

 • diagnostikas izvēlnes skaidrojums;
 • problēmu novēršana sistēmā.

5. PRO sērijas programmnodrošinājuma atjaunošana:

 • iekārtu programmnodrošinājuma versiju noteikšana;
 • programmnodrošinājuma atjaunināšanas procedūra.