Audio iekārtu vadība

Mācības notiek lietotājiem ar dažādiem priekšzināšanu līmeņiem, grupās līdz 3 cilvēkiem, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram dalībniekam.

 

Midas Digital PRO sērijas lietotāja apmācības (pamatkurss)
1 diena

Kursa apmeklētājiem ir jābūt pamatzināšanām par audio sistēmām un miksēšanas tehnoloģijām. 

Kursa programma:

1. Analogās pultis – pamats digitālajām pultīm:

  • AUX/GROUP/MATRIX nozīme un izmantošana
  • PRE/POST nozīme un lietošana
  • analogās un digitālās pults līdzības un atšķirības

2. PRO sērijas sistēmas vispārīgs apskats.

3. PRO sērijas kontroles virsmas vadība un izvietojums:

  • piekļuves zonas
  • vadības zonas
  • ieejas/izejas
  • POP/VCA grupas
  • monitoru/PFL sekcija
  • B zona
  • Fader Flip/papildu navigācija

4. PRO Sērijas programmnodrošinājums un tā lietošana:

  • show failu veidošana un lietošana
  • sistēmas izvēlne
  • ieeju un izeju veidošana un adresēšana
  • POP/VCA/MUTE grupu veidošana, izmantošana
  • ieejas apstrādes iespējas
  • izejas apstrādes iespējas
  • EQ Rack
  • FX Rack
  • attālinātā vadība
Midas Digital PRO sērijas lietotāja apmācības (padziļinātais kurss)
1 diena

Kurss paredzēts apmeklētājiem, kuri ir apguvuši Midas Digital PRO lietotāja pamatkursu.

Kursa programma:

1. Midas Digital iekārtu klāsta apskats.

2. Vairāku iekārtu saslēgšana tīklā:

  • vairāku ieejas/izeju bloku savienošana tīklā;
  • vairāku vadības virsmu savienošana tīklā;
  • signālu adresēšana;
  • darbs audio tīklā;
  • latentuma menedžments.

3. Papildu vadības funkcijas:

  • SCENES labošana, numerācija, papildus funkcijas;
  • SHOW EDITOR iespējas un izmantošana;
  • PRESET MANAGER apskats un lietošana;
  • HARDWARE SAFE apskats un lietošana;
  • RECALL/STORE SCOPE apskats un lietošana;
  • MCA grupu veidošana, izmantošana;
  • definējamās lietotāja kontroles;
  • VIRTUAL SOUND CHECK izmantošana.

4. PRO Sērijas iekārtu diagnostika:

  • diagnostikas izvēlnes skaidrojums;
  • problēmu novēršana sistēmā.

5. PRO sērijas programmnodrošinājuma atjaunošana:

  • iekārtu programmnodrošinājuma versiju noteikšana;
  • programmnodrošinājuma atjaunināšanas procedūra.