Apmācība

Mūsu mērķis nav pārdot «jo vairāk, jo labāk». Mūsu mērķis ir piedāvāt katra klienta vajadzībām piemērotāko un izdevīgāko risinājumu. Panākt, lai iekārtas klientiem kalpotu ilgi, efektīvi un pilnvērtīgi tiktu izmantotas visas iespējas, ko katra no tām piedāvā.

Mūsdienās, kad skatuves tehnoloģijas kļūst arvien komplicētākas, savstarpēji mijiedarbojas viena ar otru, un to pilnvērtīgai izmantošanai ir būtiski pārzināt tās līdz vissīkākajām niansēm, mēs saviem klientam pēc iekārtu iegādes nodrošinām iekārtu lietošanas apmācības bez maksas.

Savukārt, ikvienam interesentam, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas par skatuves tehnoloģijām, digitālajām audio vadības un skatuves apgaismojuma sistēmām, SGS Sistēmas kvalificētie un pieredzējušie speciālisti piedāvā vairākas maksas mācību programmas, kas paredzētas lietotājiem ar dažādiem priekšzināšanu līmeņiem, tostarp:

  • skatuves apgaismojuma vadības sistēmas apmācības, atbilstoši MA Lighting University mācību programmai;
  • Midas Digital audio vadības sistēmas mācību programmas.

Papildus dažādu iekārtu lietotāju apmācībām organizējam:

  • jaunāko produktu prezentācijas un demonstrējumus;
  • seminārus par jaunumiem izklaides industrijas nozarē;
  • vispārizglītojošas lekcijas par skatuves tehnoloģijām un to pielietojumu;
  • piedāvājam klientiem individuālas konsultācijas gaismas, audio, video un skatuves mašinērijas jomā.

2015. gadā tika uzsākta sadarbība ar LKA aģentūru Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža, ar mērķi − izveidot mūsdienām atbilstošu mācību programmu un materiāli tehnisko bāzi Gaismas dizains programmā studējošajiem. Mācību programma tika balstīta uz MA Lighting University apmācību programmas pamatprincipiem.