Partneri

Mūsu partneru loks ir tikpat plašs kā mūsu piedāvātie pakalpojumi. Ar lepnumu par saviem partneriem saucam gan uzņēmumus – mūsu produkciju izplatītājus, gan īres kompānijas, kas ar mūsu iekārtām apkalpo visdažādākā kalibra pasākumus.

Gadu gaitā izveidojies arī stabils uzticamu klientu loks, kas pie mums vēršas visplašākā spektra jautājumos – tās ir gan koncertzāles, gan teātri un kultūras nami, gan izklaides iestādes, skaņas un gaismas kompānijas u. c.

Mūsu partneri ir mūsu darba pamats, ar kuriem attiecības veidojam ilgtermiņā! Tas nav iespējams bez savstarpējas cieņas, uzticēšanās un cilvēcīgas attieksmes. Tāpēc savus partnerus pilnīgi droši varam saukt arī par saviem draugiem.