Pakalpojumi

Savas darbības laikā esam piedalījušies daudzu Latvijas sabiedrībai nozīmīgu kultūras iestāžu būvniecības un ēku rekonstrukcijas procesā. 

Dalība projektēšanā vienmēr ir izaicinājumu pilna – katrai ēkai, atbilstoši arhitekta idejai, ēkas specifikai, paredzētajām funkcijām un ieplānotajam budžetam ir jāatrod individuāls risinājums. Tas ir nepārtraukts darbs mijiedarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem, kas iesaistīti konkrētā projekta realizēšanā, ņemot vērā visus projekta aspektus un nosacījumus.

SGS Sistēmas ieguldījums šādu komplicētu projektu gadījumā ir tehniskā projekta izstrāde skaņas, apgaismojuma sistēmām un skatuves mašinērijai, atbilstošu iekārtu piedāvājums, piegāde, uzstādīšana, instalāciju nodrošināšana, kā arī projekta uzraudzība un iekārtu apkalpošana lietošanas periodā.

SGS Sistēmas ar lepnumu var lūkoties uz paveikto, jo gandrīz katrā Latvijas reģionā un pilsētā ir realizēts kāds sabiedrībai nozīmīgs projekts.