Audio

MIDAS DIGITAL PRO sērijas lietotāja pamatkurss
1 diena

Kursu apmeklētājiem ir jābūt pamatzināšanām par audio sistēmām un miksēšanas tehnoloģijām. Kurss paredzēts līdz trijiem apmeklētājiem katrā grupā, nodrošinot personīgu uzmanību un praktisku iemaņu apguvi.

Analogās pultis – pamats digitālajām pultīm

 • AUX/GROUP/MATRIX nozīme un izmantošana
 • PRE/POST nozīme un lietošana
 • Analogās un digitālās pults līdzības un atšķirības

PRO Sērijas sistēmas vispārīgs apskats

PRO Sērijas kontroles virsmas vadība un izvietojums

 • Piekļuves zonas
 • Vadības zonas
 • Ieejas/Izejas
 • POP/VCA grupas
 • Monitoru/PFL sekcija
 • B zona
 • „Fader Flip”/Papildu navigācija

PRO Sērijas programmnodrošinājums un tā lietošana

 • „Show” failu veidošana un lietošana
 • Sistēmas izvēlne
 • Ieeju un izeju veidošana un adresēšana
 • POP/VCA/MUTE grupu veidošana, izmantošana
 • Ieejas apstrādes iespējas
 • Izejas apstrādes iespējas
 • EQ Rack
 • FX Rack
 • Attālinātā vadība
MIDAS DIGITAL PRO sērijas lietotāja padziļinātais kurss
1 diena

Kurss paredzēts tiem apmeklētājiem, kuri ir apguvuši lietotāja pamatkursu. Kurss paredzēts līdz trijiem apmeklētājiem katrā grupā, nodrošinot personīgu uzmanību un praktisku iemaņu apguvi.

Midas Digital visu iekārtu apskats

Vairāku iekārtu saslēgšana tīklā

 • Vairāku ieejas/izeju bloku savienošana tīklā
 • Vairāku vadības virsmu savienošana tīklā
 • Signālu adresēšana
 • Darbs audio tīklā
 • Latentuma menedžments

Papildu vadības funkcijas

 • SCENES labošana, numerācija, papildus funkcijas
 • SHOW EDITOR iespējas un izmantošana
 • PRESET MANAGER apskats un lietošana
 • HARDWARE SAFE apskats un lietošana
 • RECALL/STORE SCOPE apskats un lietošana
 • MCA grupu veidošana, izmantošana
 • Definējamās lietotāja kontroles
 • VIRTUAL SOUND CHECK izmantošana

PRO Sērijas iekārtu diagnostika

 • Diagnostikas izvēlnes skaidrojums
 • Problēmu novēršana sistēmā

PRO Sērijas programmnodrošinājuma atjaunošana

 • Iekārtu programmnodrošinājuma versiju noteikšana
 • Programmnodrošinājuma atjaunināšanas procedūra