SGS Sistēmas sadarbojas ar Latvijas Kultūras koledžu jauno gaismas dizaineru mācību programmā

Latvijas Kultūras koledža ir viena no pieredzes bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā izglītību kultūras jomā gandrīz 20 studiju programmās, tostarp māca topošos kultūras menedžerus ar specializāciju gaismas dizainā.

Šīs specializācijas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuriem ir teorētisko zināšanu kopums un praktiskas kompetences gaismas dizaina pamatos, kā arī visās ar nozari saistītās jomās. Programmas uzdevums ir sniegt zināšanas un prasmes gaismu tehnikā, gaismu vadības sistēmās un to programmēšanā, kā arī to apkalpošanā.

2015. gadā Latvijas Kultūras koledža parakstīja sadarbības līgumu ar SGS Sistēmas kā MA Lighting produktu pārstāvi Latvijā par gaismas vadības sistēmu piegādi programmas vajadzībām un uz MA Lighting University programmas balstītu mācību projektu īstenošanu.

Šobrīd koledžas gaismas dizaina programmas studentiem studiju praksē ir iespēja iepazīt un izmantot kompānijas MA Lighting gaismas vadības sistēmas MA Lighting on PC Command Wing. Šī iespēja ceļ studiju procesa kvalitāti un sniedz studentiem praktiskas iemaņas, ļaujot viņiem jau studiju laikā īstenot gaismas dizaina projektus, izmantojot Command Wing gaismas vadības sistēmas.

Mācību process tiek veidots un īstenots saskaņā ar MA Lighting lietotāju mācību programmas MA Lighting University vadlīnijām kopā ar SIA SGS Sistēmas speciālistiem.

SGS Sistēmas vadītājs Normunds Eilands par sadarbību ar Latvijas Kultūras koledžu saka: “Esam ļoti gandarīti par to, ka beidzot arī Latvijā var iegūt profesionālo izglītību gaismas dizaina jomā, jo līdz šim visi nozarē strādājošie šo profesiju lielākoties bija spiesti apgūt pašmācības ceļā vai studējot ārzemēs. Pieprasījums pēc kvalificētiem gaismas dizaineriem un sistēmu inženieriem gan Latvijā, gan visā Eiropā ir liels, un zinošu speciālistu trūkums ir izjūtams ik uz soļa.
Esam gandarīti, ka Latvijas Kultūras koledža ir ķērusies klāt pie šī jautājuma sakārtošanas. Mūsu uzņēmums ar patiesu prieku un entuziasmu pieņēma sadarbības piedāvājumu, jo vēlamies, lai Latvijā ienāktu jauni profesionāļi, kuri nākotnē spētu attīstīt un celt visu nozari un tās standartus.
Uzskatām, ka palīdzība jauno nozares darboņu mācībās ir pat mūsu pienākums!”

Datums 6. Oktobris 2015