Ievads

SGS Sistēmas mērķis nav pārdot klientiem “jo vairāk, jo labāk”. Mēs vēlamies piedāvāt klienta vajadzībām vispiemērotāko un visizdevīgāko risinājumu.

Mūsdienās skatuves tehnoloģijas kļūst arvien komplicētākas, savstarpēji mijiedarbojas viena ar otru, un to pilnvērtīgai izmantošanai ir būtiski pārzināt tās līdz vissīkākajām niansēm.

Mūsu uzdevums ir panākt, lai mūsu izplatītā produkcija kalpotu ilgi un funkcionāli, apzinoties un izmantojot visas tās piedāvātās iespējas.

SGS Sistēmas piedāvā visaptverošas mācību programmas, kas klientiem sniedz padziļinātas zināšanas skatuves tehnoloģijās, digitālajās audio vadības un skatuves apgaismojuma sistēmās.

SGS Sistēmas augsti kvalificētie speciālisti nodrošina vairākas mācību programmas, tostarp:

  • skatuves apgaismojuma vadības sistēmas atbilstoši MA Lighting University mācību programmai;
  • MIDAS DIGITAL audio vadības sistēmas mācību programmas.

Papildus mācību programmām SGS Sistēmas regulāri rīko arī:

  • produktu prezentācijas un demonstrācijas;
  • seminārus par jaunumiem izklaides industrijas nozarē;
  • vispārizglītojošas lekcijas par skatuves tehnoloģijām un to izmantojumu.

SGS Sistēmas arī sniedz klientiem individuālas konsultācijas par visplašāko tēmu loku gaismas, audio, video un skatuves mašinērijas jomā!

2015. gadā ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūru „Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža”, kas palīdz koledžas gaismas dizaina programmai izveidot mūsdienu mācību procesam atbilstošu materiāli tehnisko bāzi un nodrošināt apmācību programmu, kas veidota pēc MA Lighting University programmas.